Skip to main content

Privacybeleid

David Henckens BV hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Contactgegevens: 
https://davidhenckens.com
Helderseweg 4 
5825 CG Overloon +31 6 13137219 
info@davidhenckens.com

Cookies
Op mijn website worden cookies geplaatst van Google Analytics. We gebruiken deze dienst om o.a. bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken zodat we de website en online diensten kunnen blijven verbeteren. Om Google Analytics privacyvriendelijk te maken blokkeren we het meezenden van volledige persoonlijke IP-adressen. Ook delen we geen gegevens met Google. 
Op onze website is een social media button opgenomen. Klik je hierop dan kan de beheerder van deze dienst je persoonsgegevens verzamelen. Je kunt Cookies ook uitschakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal werkt.

Persoonsgegevens die we verwerken 
David Henckens BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken: 
• Voor- en achternaam 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken 
David Henckens BV  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Het afhandelen van jouw betaling 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren 
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
David Henckens BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je deze hebt verstrekt of op wettelijke grond is vereist.

Verstrekking aan derden 
Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt met uitzondering van afhandeling facturen door accountant.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door David Henckens BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@davidhenckens.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe ik persoonsgegevens beveilig 
David Henckens BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo loopt mijn website o.a. over een beveiligde https:// verbinding. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, telefonisch of per mail via info@davidhenckens.nl

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. 
Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid kan tussentijds gewijzigd worden. We adviseren je dan ook om regelmatig deze verklaring te bekijken, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. 

april 2020

Kan ik je helpen?
Call Now Button